ســرور مجـازی دیتاسنتر SSD - OVH

تحویل آنی پس از پرداخت

IS-SSD-II

مجـــازی ســازی بر پایه KVM ( Kernel Base Virtual Machine)
دارای کنترل پنل محبوب مدیریت سرور مجازی ( Virtualizor )
امکان تغییر سیستم عامل توسط کاربر بدون محدودیت
منــابع کاملا اختصــاصــی و تضمین شده


تحویل آنی پس از پرداخت

 • ۲۰ گیگابایت ( قابل افزایش ) میزان فضای هارد دیسک
 • ۱ هسته ( قابل افزایش ) تعداد هسته های پردازنده
 • ۲ گیگابایت میزان رم
 • فرانسه ، انگلیس ، اسپانیا ، هلند ، پرتغال ( انتخابی ) لوکیشن
 • ۹۹.۹ ٪ آپتایم تضمین شده سرور
 • نامحدود میزان ترافیک
IS-SSD-III

مجـــازی ســازی بر پایه KVM ( Kernel Base Virtual Machine)
دارای کنترل پنل محبوب مدیریت سرور مجازی ( Virtualizor )
امکان تغییر سیستم عامل توسط کاربر بدون محدودیت
منــابع کاملا اختصــاصــی و تضمین شده


تحویل آنی پس از پرداخت

 • ۲۰ گیگابایت ( قابل افزایش ) میزان فضای هارد دیسک
 • ۱ هسته ( قابل افزایش ) تعداد هسته های پردازنده
 • ۳ گیگابایت میزان رم
 • فرانسه ، انگلیس ، اسپانیا ، هلند ، پرتغال ( انتخابی ) لوکیشن
 • ۹۹.۹ ٪ آپتایم تضمین شده سرور
 • نامحدود میزان ترافیک
IS-SSD-IV

مجـــازی ســازی بر پایه KVM ( Kernel Base Virtual Machine)
دارای کنترل پنل محبوب مدیریت سرور مجازی ( Virtualizor )
امکان تغییر سیستم عامل توسط کاربر بدون محدودیت
منــابع کاملا اختصــاصــی و تضمین شده


تحویل آنی پس از پرداخت

 • ۲۰ گیگابایت ( قابل افزایش ) میزان فضای هارد دیسک
 • ۱ هسته ( قابل افزایش ) تعداد هسته های پردازنده
 • ۴ گیگابایت میزان رم
 • فرانسه ، انگلیس ، اسپانیا ، هلند ، پرتغال ( انتخابی ) لوکیشن
 • ۹۹.۹ ٪ آپتایم تضمین شده سرور
 • نامحدود میزان ترافیک
IS-SSD-V

مجـــازی ســازی بر پایه KVM ( Kernel Base Virtual Machine)
دارای کنترل پنل محبوب مدیریت سرور مجازی ( Virtualizor )
امکان تغییر سیستم عامل توسط کاربر بدون محدودیت
منــابع کاملا اختصــاصــی و تضمین شده


تحویل آنی پس از پرداخت

 • ۲۰ گیگابایت ( قابل افزایش ) میزان فضای هارد دیسک
 • ۱ هسته ( قابل افزایش ) تعداد هسته های پردازنده
 • ۶ گیگابایت میزان رم
 • فرانسه ، انگلیس ، اسپانیا ، هلند ، پرتغال ( انتخابی ) لوکیشن
 • ۹۹.۹ ٪ آپتایم تضمین شده سرور
 • نامحدود میزان ترافیک
IS-SSD-VI

مجـــازی ســازی بر پایه KVM ( Kernel Base Virtual Machine)
دارای کنترل پنل محبوب مدیریت سرور مجازی ( Virtualizor )
امکان تغییر سیستم عامل توسط کاربر بدون محدودیت
منــابع کاملا اختصــاصــی و تضمین شده


تحویل آنی پس از پرداخت

 • ۲۰ گیگابایت ( قابل افزایش ) میزان فضای هارد دیسک
 • ۱ هسته ( قابل افزایش ) تعداد هسته های پردازنده
 • ۸ گیگابایت میزان رم
 • فرانسه ، انگلیس ، اسپانیا ، هلند ، پرتغال ( انتخابی ) لوکیشن
 • ۹۹.۹ ٪ آپتایم تضمین شده سرور
 • نامحدود میزان ترافیک