ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

فروش
.ir
150,000 ریال
فروش
.com
3,940,000 ریال
.net
1,758,000 ریال
.org
1,758,000 ریال
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir فروش
150,000 ریال
1 سال
150,000 ریال
1 سال
150,000 ریال
1 سال
.com فروش
3,940,000 ریال
1 سال
3,940,000 ریال
1 سال
3,940,000 ریال
1 سال
.net
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
.org
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
.info
1,904,500 ریال
1 سال
1,904,500 ریال
1 سال
1,904,500 ریال
1 سال
.pro
2,197,500 ریال
1 سال
2,197,500 ریال
1 سال
2,197,500 ریال
1 سال
.asia
2,051,000 ریال
1 سال
2,051,000 ریال
1 سال
2,051,000 ریال
1 سال
.biz
2,051,000 ریال
1 سال
2,051,000 ریال
1 سال
2,051,000 ریال
1 سال
.blog
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
.ca
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
.cc
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
.co
3,809,000 ریال
1 سال
3,809,000 ریال
1 سال
3,809,000 ریال
1 سال
.de
1,172,000 ریال
1 سال
1,172,000 ریال
1 سال
1,172,000 ریال
1 سال
.domains
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
.download
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
.film
12,745,500 ریال
1 سال
12,745,500 ریال
1 سال
12,745,500 ریال
1 سال
.football
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
.fyi
2,887,515 ریال
1 سال
2,887,515 ریال
1 سال
2,887,515 ریال
1 سال
.games
2,637,000 ریال
1 سال
2,637,000 ریال
1 سال
2,637,000 ریال
1 سال
.gold
13,917,500 ریال
1 سال
13,917,500 ریال
1 سال
13,917,500 ریال
1 سال
.graphics
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
.help
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
.hosting جدید
51,275,000 ریال
1 سال
51,275,000 ریال
1 سال
51,275,000 ریال
1 سال
.host
13,917,500 ریال
1 سال
13,917,500 ریال
1 سال
13,917,500 ریال
1 سال
.in
1,435,700 ریال
1 سال
1,435,700 ریال
1 سال
1,435,700 ریال
1 سال
.io
5,860,000 ریال
1 سال
5,860,000 ریال
1 سال
5,860,000 ریال
1 سال
.it
1,831,250 ریال
1 سال
1,831,250 ریال
1 سال
1,831,250 ریال
1 سال
.jobs جدید
15,382,500 ریال
1 سال
15,382,500 ریال
1 سال
15,382,500 ریال
1 سال
.land
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
.lawyer جدید
5,860,000 ریال
1 سال
5,860,000 ریال
1 سال
5,860,000 ریال
1 سال
.legal
8,057,500 ریال
1 سال
8,057,500 ریال
1 سال
8,057,500 ریال
1 سال
.life
5,127,500 ریال
1 سال
5,127,500 ریال
1 سال
5,127,500 ریال
1 سال
.limo جدید
8,057,500 ریال
1 سال
8,057,500 ریال
1 سال
8,057,500 ریال
1 سال
.link
1,611,500 ریال
1 سال
1,611,500 ریال
1 سال
1,611,500 ریال
1 سال
.live
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
.lol
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.ltd
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
.luxury ویژه
80,575,000 ریال
1 سال
80,575,000 ریال
1 سال
80,575,000 ریال
1 سال
.lv
6,592,500 ریال
1 سال
6,592,500 ریال
1 سال
6,592,500 ریال
1 سال
.markets
2,197,500 ریال
1 سال
2,197,500 ریال
1 سال
2,197,500 ریال
1 سال
.market
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.mba
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.me
2,783,500 ریال
1 سال
2,783,500 ریال
1 سال
2,783,500 ریال
1 سال
.mobi
2,490,500 ریال
1 سال
2,490,500 ریال
1 سال
2,490,500 ریال
1 سال
.money
4,541,500 ریال
1 سال
4,541,500 ریال
1 سال
4,541,500 ریال
1 سال
.movie جدید
39,555,000 ریال
1 سال
39,555,000 ریال
1 سال
39,555,000 ریال
1 سال
.one
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
.pet
2,344,000 ریال
1 سال
2,344,000 ریال
1 سال
2,344,000 ریال
1 سال
.photos
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
.pics
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
.pm
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
.poker ویژه
7,471,500 ریال
1 سال
7,471,500 ریال
1 سال
7,471,500 ریال
1 سال
.shop
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.studio
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
.support
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
.tattoo
5,860,000 ریال
1 سال
5,860,000 ریال
1 سال
5,860,000 ریال
1 سال
.technology ویژه
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
.tel
2,051,000 ریال
1 سال
2,051,000 ریال
1 سال
2,051,000 ریال
1 سال
.tk
1,025,500 ریال
1 سال
1,025,500 ریال
1 سال
1,025,500 ریال
1 سال
.top
1,318,500 ریال
1 سال
1,318,500 ریال
1 سال
1,318,500 ریال
1 سال
.tours
7,471,500 ریال
1 سال
7,471,500 ریال
1 سال
7,471,500 ریال
1 سال
.travel
14,650,000 ریال
1 سال
14,650,000 ریال
1 سال
14,650,000 ریال
1 سال
.tv
4,102,000 ریال
1 سال
4,102,000 ریال
1 سال
4,102,000 ریال
1 سال
.us
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
.vet
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.vip
2,344,000 ریال
1 سال
2,344,000 ریال
1 سال
2,344,000 ریال
1 سال
.website
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
.work
1,172,000 ریال
1 سال
1,172,000 ریال
1 سال
1,172,000 ریال
1 سال
.world
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.wtf
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.xyz
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
.yoga
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.zone
5,127,500 ریال
1 سال
5,127,500 ریال
1 سال
5,127,500 ریال
1 سال
.tools
3,150,000 ریال
1 سال
4,990,000 ریال
1 سال
4,990,000 ریال
1 سال
. xyz
750,000 ریال
1 سال
750,000 ریال
1 سال
750,000 ریال
1 سال
.uk
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده