ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

فروش
.ir
150,000 ریال
فروش
.com
6,200,000 ریال
.net
1,758,000 ریال
.org
1,758,000 ریال
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.ir فروش
150,000 ریال
1 سال
150,000 ریال
1 سال
150,000 ریال
1 سال
.com فروش
6,200,000 ریال
1 سال
6,200,000 ریال
1 سال
6,200,000 ریال
1 سال
.net
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
.org
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
.info
1,904,500 ریال
1 سال
1,904,500 ریال
1 سال
1,904,500 ریال
1 سال
.pro
2,197,500 ریال
1 سال
2,197,500 ریال
1 سال
2,197,500 ریال
1 سال
.asia
2,051,000 ریال
1 سال
2,051,000 ریال
1 سال
2,051,000 ریال
1 سال
.biz
2,051,000 ریال
1 سال
2,051,000 ریال
1 سال
2,051,000 ریال
1 سال
.blog
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
.ca
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
.cc
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
.co
3,809,000 ریال
1 سال
3,809,000 ریال
1 سال
3,809,000 ریال
1 سال
.de
1,172,000 ریال
1 سال
1,172,000 ریال
1 سال
1,172,000 ریال
1 سال
.domains
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
.download
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
.film
12,745,500 ریال
1 سال
12,745,500 ریال
1 سال
12,745,500 ریال
1 سال
.football
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
.fyi
2,887,515 ریال
1 سال
2,887,515 ریال
1 سال
2,887,515 ریال
1 سال
.games
2,637,000 ریال
1 سال
2,637,000 ریال
1 سال
2,637,000 ریال
1 سال
.gold
13,917,500 ریال
1 سال
13,917,500 ریال
1 سال
13,917,500 ریال
1 سال
.graphics
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
.help
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
.hosting جدید
51,275,000 ریال
1 سال
51,275,000 ریال
1 سال
51,275,000 ریال
1 سال
.host
13,917,500 ریال
1 سال
13,917,500 ریال
1 سال
13,917,500 ریال
1 سال
.in
1,435,700 ریال
1 سال
1,435,700 ریال
1 سال
1,435,700 ریال
1 سال
.io
5,860,000 ریال
1 سال
5,860,000 ریال
1 سال
5,860,000 ریال
1 سال
.it
1,831,250 ریال
1 سال
1,831,250 ریال
1 سال
1,831,250 ریال
1 سال
.jobs جدید
15,382,500 ریال
1 سال
15,382,500 ریال
1 سال
15,382,500 ریال
1 سال
.land
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
.lawyer جدید
5,860,000 ریال
1 سال
5,860,000 ریال
1 سال
5,860,000 ریال
1 سال
.legal
8,057,500 ریال
1 سال
8,057,500 ریال
1 سال
8,057,500 ریال
1 سال
.life
5,127,500 ریال
1 سال
5,127,500 ریال
1 سال
5,127,500 ریال
1 سال
.limo جدید
8,057,500 ریال
1 سال
8,057,500 ریال
1 سال
8,057,500 ریال
1 سال
.link
1,611,500 ریال
1 سال
1,611,500 ریال
1 سال
1,611,500 ریال
1 سال
.live
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
.lol
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.ltd
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
.luxury داغ
80,575,000 ریال
1 سال
80,575,000 ریال
1 سال
80,575,000 ریال
1 سال
.lv
6,592,500 ریال
1 سال
6,592,500 ریال
1 سال
6,592,500 ریال
1 سال
.markets
2,197,500 ریال
1 سال
2,197,500 ریال
1 سال
2,197,500 ریال
1 سال
.market
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.mba
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.me
2,783,500 ریال
1 سال
2,783,500 ریال
1 سال
2,783,500 ریال
1 سال
.mobi
2,490,500 ریال
1 سال
2,490,500 ریال
1 سال
2,490,500 ریال
1 سال
.money
4,541,500 ریال
1 سال
4,541,500 ریال
1 سال
4,541,500 ریال
1 سال
.movie جدید
39,555,000 ریال
1 سال
39,555,000 ریال
1 سال
39,555,000 ریال
1 سال
.one
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
.pet
2,344,000 ریال
1 سال
2,344,000 ریال
1 سال
2,344,000 ریال
1 سال
.photos
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
.pics
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
4,395,000 ریال
1 سال
.pm
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
1,465,000 ریال
1 سال
.poker داغ
7,471,500 ریال
1 سال
7,471,500 ریال
1 سال
7,471,500 ریال
1 سال
.shop
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.studio
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
.support
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
.tattoo
5,860,000 ریال
1 سال
5,860,000 ریال
1 سال
5,860,000 ریال
1 سال
.technology داغ
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
2,930,000 ریال
1 سال
.tel
2,051,000 ریال
1 سال
2,051,000 ریال
1 سال
2,051,000 ریال
1 سال
.tk
1,025,500 ریال
1 سال
1,025,500 ریال
1 سال
1,025,500 ریال
1 سال
.top
1,318,500 ریال
1 سال
1,318,500 ریال
1 سال
1,318,500 ریال
1 سال
.tours
7,471,500 ریال
1 سال
7,471,500 ریال
1 سال
7,471,500 ریال
1 سال
.travel
14,650,000 ریال
1 سال
14,650,000 ریال
1 سال
14,650,000 ریال
1 سال
.tv
4,102,000 ریال
1 سال
4,102,000 ریال
1 سال
4,102,000 ریال
1 سال
.us
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
.vet
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.vip
2,344,000 ریال
1 سال
2,344,000 ریال
1 سال
2,344,000 ریال
1 سال
.website
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
3,369,500 ریال
1 سال
.work
1,172,000 ریال
1 سال
1,172,000 ریال
1 سال
1,172,000 ریال
1 سال
.world
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.wtf
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.xyz
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
1,758,000 ریال
1 سال
.yoga
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
4,688,000 ریال
1 سال
.zone
5,127,500 ریال
1 سال
5,127,500 ریال
1 سال
5,127,500 ریال
1 سال
.tools
3,150,000 ریال
1 سال
4,990,000 ریال
1 سال
4,990,000 ریال
1 سال
. xyz
750,000 ریال
1 سال
750,000 ریال
1 سال
750,000 ریال
1 سال
.uk
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال
2,700,000 ریال
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود