ســرور ابــری آلمــــان ( Hetzner Cloud )

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

DE-CX11تحویل آنی پس از پرداخت

 • ۲۰ گیگابایت ( NVMe ) میزان فضای هارد دیسک
 • ۱ هسته تعداد هسته های پردازنده
 • ۲ گیگابایت ( DDR4 ) میزان رم
 • دیتاسنتر هتزنر محل میزبانی
 • ۹۹.۹ ٪ آپتایم تضمین شده سرور
 • ۲۰ ترابایت میزان ترافیک
DE-CX21تحویل آنی پس از پرداخت

 • ۴۰ گیگابایت ( NVMe ) میزان فضای هارد دیسک
 • ۲ هسته تعداد هسته های پردازنده
 • ۴ گیگابایت ( DDR4 ) میزان رم
 • دیتاسنتر هتزنر محل میزبانی
 • ۹۹.۹ ٪ آپتایم تضمین شده سرور
 • ۲۰ ترابایت میزان ترافیک
DE-CX31تحویل آنی پس از پرداخت

 • ۸۰ گیگابایت ( NVMe ) میزان فضای هارد دیسک
 • ۲ هسته تعداد هسته های پردازنده
 • ۸ گیگابایت ( DDR4 ) میزان رم
 • دیتاسنتر هتزنر محل میزبانی
 • ۹۹.۹ ٪ آپتایم تضمین شده سرور
 • ۲۰ ترابایت میزان ترافیک
DE-CX41مدت زمان تحویل بین ۱ دقیقه تا ۱۲ ساعت

 • ۱۶۰ گیگابایت ( NVMe ) میزان فضای هارد دیسک
 • ۴ هسته تعداد هسته های پردازنده
 • ۱۶ گیگابایت ( DDR4 ) میزان رم
 • دیتاسنتر هتزنر محل میزبانی
 • ۹۹.۹ ٪ آپتایم تضمین شده سرور
 • ۲۰ ترابایت میزان ترافیک
DE-CX51مدت زمان تحویل بین ۱ دقیقه تا ۱۲ ساعت

 • ۲۴۰ گیگابایت ( NVMe ) میزان فضای هارد دیسک
 • ۸ هسته تعداد هسته های پردازنده
 • ۳۲ گیگابایت ( DDR4 ) میزان رم
 • دیتاسنتر هتزنر محل میزبانی
 • ۹۹.۹ ٪ آپتایم تضمین شده سرور
 • ۲۰ ترابایت میزان ترافیک